top of page

In The SpotLyght Fea Group

Public·6 members

Buong Kwento Ng Ibong Adarna Tagalog Version Pdf 13


Buong Kwento ng Ibong Adarna Tagalog Version PDF 13
Ang Ibong Adarna ay isang sikat na korido sa Pilipinas na naglalahad ng mga pakikipagsapalaran ng tatlong prinsipe ng kaharian ng Berbanya. Ang kanilang layunin ay hanapin at hulihin ang mahiwagang ibon na may kakayahang magpagaling ng anumang sakit sa pamamagitan ng kanyang awit. Ang korido ay binubuo ng 1,717 saknong na may tig-aapat na taludtod na may wawaluhing pantig bawat isa. Ang tugma ay isahan at karaniwang a-a-a-a o b-b-b-b.


Download: https://t.co/TSXf3lRDol


Ang may-akda ng Ibong Adarna ay hindi tiyak, ngunit ang pinakatanyag na palayaw na ibinigay sa kanya ay Huseng Sisiw o Jose de la Cruz. Sinasabing siya ay isang makatang bayan na nabuhay noong ika-18 siglo. Ang unang edisyon ng korido ay inilimbag noong 1708 sa Maynila sa pamamagitan ng tipograpiya ni Tomas Pinpin, ang tinaguriang Ama ng Panitikang Pilipino. Mula noon, maraming bersyon at salin ang lumabas sa iba't ibang wika at midya.


Ang buong kwento ng Ibong Adarna ay mahaba at masalimuot, kaya't hindi namin ito mailalahad dito nang lubusan. Ngunit upang mabigyan kayo ng ideya, narito ang ilang mga pangunahing tagpo at tauhan sa korido: • Haring Fernando at Reyna Valeriana - ang mag-asawang hari at reyna ng Berbanya na may tatlong anak na sina Don Pedro, Don Diego, at Don Juan. • Don Pedro - ang panganay na anak ni Haring Fernando na mapagmataas, mapanirang-puri, at mapagkunwari. Siya ang unang nagtungo sa Bundok Tabor upang hanapin ang Ibong Adarna. • Don Diego - ang pangalawang anak ni Haring Fernando na mahina ang loob, tamad, at duwag. Siya ang sumunod kay Don Pedro sa paghahanap sa Ibong Adarna. • Don Juan - ang bunso at pinakamabait na anak ni Haring Fernando na mapagmahal, matapang, at matapat. Siya ang nakahuli sa Ibong Adarna at nakasundo nito. • Ibong Adarna - ang mahiwagang ibon na may pitong kulay na balahibo at may kakayahang magpagaling ng anumang sakit sa pamamagitan ng kanyang awit. Siya rin ay may kapangyarihang magpalit-anyo at magpatulog o magpabato sa sinumang makarinig sa kanyang awit. • Ermitanyo - ang matandang ermitanyo na tumulong kay Don Juan sa paghahanap sa Ibong Adarna. Siya rin ang nagbigay sa kanya ng mga payo at gabay sa kanyang mga pagsubok. • Donya Juana - ang prinsesa ng Reyno de los Cristales na naging asawa ni Don Juan. Siya ay dating iniligtas ni Don Juan mula sa isang serpyente habang siya ay naliligo. • Donya Leonora - ang prinsesa ng Reyno delos Flores na naging asawa ni Don Juan. Siya ay dating iniligtas ni Don Juan mula sa isang leon habang siya ay naglalakad. • Donya Maria Blanca - ang prinsesa ng Reyno de los Angeles na naging asawa ni Don Juan. Siya ay dating iniligtas ni Don Juan mula sa isang higante habang siya ay nakakulong. • Prinsipe Diego - ang prinsipe ng Reyno de los Angeles na naging kaaway ni Don Juan. Siya ay dating nagtangkang agawin si Donya Maria Blanca kay Don Juan. • Haring Salermo - ang hari ng Reyno de los Angeles na ama ni Donya Maria Blanca at lolo ni Prinsipe Diego. Siya ay dating nagpahirap kay Don Juan at nagpilit na ipakasal si Donya Maria Blanca kay Prinsipe Diego.
Ang kwento ng Ibong Adarna ay puno ng mga aral at aral sa buhay, tulad ng pagmamahal sa pamilya, pagiging matapat, pagiging matapang, pagiging mapagbigay, at pagiging mapagpatawad. Ang korido ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng panitikang Pilipino na dapat nating ipagmalaki at pahalagahan.


Kung nais ninyong basahin ang buong kwento ng Ibong Adarna sa Tagalog, maaari ninyong i-download ang PDF file na ito: [Buong Kwento ng Ibong Adarna Tagalog Version PDF 13]. Ito ay isang libreng salin ni Florante C. Collantes na inilathala noong 2013. Sana ay magustuhan ninyo ang pagbabasa at pag-aaral ng koridong ito.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page